Zmluvy za Okresný súd Banská Bystrica


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osbb-0110-000513/1992/Zb.-20090123-1459 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení - 0905 621 480 201 0 Okresný súd Banská Bystrica 13.05.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osbb-0110-000513/1992/Zb.-20090126-0734 Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie 0 0 Okresný súd Banská Bystrica 09.06.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbb-0110-000513/1992/Zb.-20090126-0742 Orange Slovensko, a.s. Zmuva o pripojení - 0905 702 983 136 0 Okresný súd Banská Bystrica 17.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osbb-0110-00040/1964/Zb.-20090114-1108 Mesto Banská Bystrica Zmluva o stravovaní 0 0 Okresný súd Banská Bystrica 01.12.1998 Zmluva na dobu neurčitú.
osbb-0110-000513/1992/Zb.-20090126-1028 SOFTIP a.s. Zmluva o poskytnutí aplikačného programového vybavenia 724 0 Okresný súd Banská Bystrica 15.12.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
osbb-0110-000513/1992/Zb.-20090417-1033 Printech Slobakia s.r.o. Kúpna zmluva na dodávku tonerov 11 0 Okresný súd Banská Bystrica 03.03.2009 31.12.2009
osbb-0110-00040/1964/Zb.-20090417-1039 Firma Bučko Kúpna zmluva na dodávku lepidla 1 0 Okresný súd Banská Bystrica 23.03.2009 31.12.2009
osbb-0110-00040/1964/Zb.-20090417-1043 Firma Bučko Kúpna zmluva na dodávku papiera 2 0 Okresný súd Banská Bystrica 23.03.2009 31.12.2009
osbb-0110-000000/0000/0.0.-20090417-1047 Ministerstvo obrany SR Zmluva č. 29/712 o bezodplatnom prevode správy majetku štátu 248 0 Okresný súd Banská Bystrica 27.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osbb-0110-000000/0000/0.0.-20090602-1412 Slovak Telekom Zmluva o pripojení - ISDN linka 142 0 Okresný súd Banská Bystrica 27.05.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osbb-0110-000513/1992/Zb.-20090709-0810 LE CHÉQUE DÉJEUNER Zmluva o poskytovaní služieb - stravné poukážky 39 0 Okresný súd Banská Bystrica 01.07.2009 30.06.2013
osbb-0110-000000/0000/0.0.-20090709-0814 Krajský súd v Banskej Bystrici Zmluva o prevode správy majetku štátu 3 0 Okresný súd Banská Bystrica 30.06.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osbb-0110-000513/1992/Zb.-20090713-1531 MONSTAP ST s.r.o. Zmluva o dielo č.01/07/2009 - rekonštrukcia plynovej kotolne 90 0 Okresný súd Banská Bystrica 07.07.2009 15.10.2009
osbb-0110-000513/1992/Zb.-20090114-1117 COMPRIS software,s.r.o. Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv ASPI 19 0 Okresný súd Banská Bystrica 18.03.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
osbb-0110-000513/1992/Zb.-20090826-1018 AXA a.s. Poistná zmluva pre vozidlá 157 0 Okresný súd Banská Bystrica 26.08.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osbb-0110-000000/0000/0.0.-20090826-1022 Okresný súd Brezno Zmluva o prevode správy majetku štátu 3 0 Okresný súd Banská Bystrica 01.09.2009 01.09.2009
osbb-0110-000513/1992/Zb.-20090917-0802 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny 12 0 Okresný súd Banská Bystrica 01.01.2010 31.12.2011
osbb-0110-000513/1992/Zb.-20091109-1252 Kávomaty s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov - kávomat 220 0 Okresný súd Banská Bystrica 02.11.2009 31.10.2014
osbb-0110-000513/1992/Zb.-20100310-1245 AVEC s.r.o. Kúpna zmluva na dodávku papiera 2 0 Okresný súd Banská Bystrica 01.03.2010 31.05.2010
osbb-0110-000513/1992/Zb.-20100310-1249 AVEC s.r.o. Kúpna zmluva na dodávku lepidla 1 0 Okresný súd Banská Bystrica 01.03.2010 31.12.2010