Zmluva č. osbb-0110-000513/1992/Zb.-20090114-1117

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbb-0110-000513/1992/Zb.-20090114-1117
Dodávateľ:COMPRIS software,s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv ASPI
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Banská Bystrica
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy