Zmluva č. osbb-0110-000513/1992/Zb.-20091109-1252

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbb-0110-000513/1992/Zb.-20091109-1252
Dodávateľ:Kávomaty s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o nájme nebytových priestorov - kávomat
Zmluvne dohodnutá čiastka:220,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:220,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Banská Bystrica
Poznámka:

Prílohy