Zmluvy za Okresný súd Bratislava IV


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1008 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva o odvádzaní zrážkových vôd 0 0 Okresný súd Bratislava IV 23.08.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1328 Západoslovenská energetika a.s. Zmluva o distribúcii elektriny 0 0 Okresný súd Bratislava IV 01.07.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0100-000513/1992/Zb.-20090109-1347 C-TERM spol. s r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 0 0 Okresný súd Bratislava IV 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1357 Okresný súd Bratislava IV Zmluva o výpožičke podľa § 659 až 662 zákona č.40/1964 Zb O.z. 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.04.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1402 Okresný súd Bratislava IV Zmluva o výpožičke 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.04.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090112-0900 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. MT GSM 903251617 0 0 Okresný súd Bratislava IV 11.01.2007 11.01.2009
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090112-1025 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení š. MT GSM 903251617 0 0 Okresný súd Bratislava IV 11.01.2007 11.01.2009
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090112-1108 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení MT č. GSM 903425342 0 0 Okresný súd Bratislava IV 22.05.2007 22.05.2009
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090112-1115 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení MT č. GSM 911656111 0 0 Okresný súd Bratislava IV 03.12.2007 03.12.2009
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090112-1309 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení MT GSM 903251617 0 0 Okresný súd Bratislava IV 11.01.2007 11.01.2009
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090112-1315 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení MT GSM 903437994 0 0 Okresný súd Bratislava IV 11.01.2007 11.01.2009
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1014 Lucia Písečná Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Okresný súd Bratislava IV 01.05.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-00040/1964/Zb.-20090113-0843 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o pripojení ISDN 0 0 Okresný súd Bratislava IV 11.02.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-00040/1964/Zb.-20090113-0957 KUSTRA spol. s r.o. Zmluva o prenájme a servisnej službe , č. zml. 500/52 0 0 Okresný súd Bratislava IV 25.01.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-00040/1964/Zb.-20090113-1008 Okresný súd Bratislava IV Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Malacky 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090113-1059 Vodárne a kanalizácie Bratislava, š.p. Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, č. 328 0 0 Okresný súd Bratislava IV 19.01.1998 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090113-1109 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd 0 0 Okresný súd Bratislava IV 04.07.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090113-1323 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu 0 0 Okresný súd Bratislava IV 30.07.1998 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090114-1126 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení MT č. GSM 903437994 0 0 Okresný súd Bratislava IV 11.01.2007 11.01.2009
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090114-1151 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o poskytovanie služieb č. T129039535 0 0 Okresný súd Bratislava IV 04.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.