Zmluvy za Okresný súd Bratislava I


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081222-1203 Alianz - Slovenská poisťovňa a.s Havarijné poistenie motorového vozidla 800 0 Okresný súd Bratislava I 03.10.2006 02.10.2009
osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081230-0921 Krajský súd v Bratislave Dohoda o refundácii nákladov za poskytovanie všeobecných upratovacích služieb 699 0 Okresný súd Bratislava I 14.11.2008 31.10.2009
osba1-0110-00040/1964/Zb.-20081230-0959 Krajský súd v Bratislave Zmluva o výpožičke - KS BA 228 0 Okresný súd Bratislava I 14.08.2008 14.08.2013
osba1-0110-00040/1964/Zb.-20100819-1130 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva - povinné zmluvné poistenie 153 0 Okresný súd Bratislava I 04.05.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081222-1319 Alianz - Slovenská poisťovňa a.s Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 136 0 Okresný súd Bratislava I 01.01.2002 31.12.2010
osba1-0110-000000/0000/0.0.-20081231-1017 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 74 0 Okresný súd Bratislava I 20.03.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osba1-0110-00040/1964/Zb.-20081230-0856 Ústav na výkon väzby Bratislava Zmluva o výpožičke - ÚVV BA 16 0 Okresný súd Bratislava I 01.03.2006 31.12.2010
osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081223-0938 Q-SOFT združenie Zmluva o poskytnutí užívacích práv a vykonávaní záručného servisu k aplikačnému programovému vybaveniu 11 0 Okresný súd Bratislava I 01.12.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osba1-0110-000000/0000/0.0.-20081231-1033 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb GSM 9 0 Okresný súd Bratislava I 24.02.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081223-1110 Lazar Consulting s.r.o. Zmluva o dielo 6 0 Okresný súd Bratislava I 12.12.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081222-1457 IURA EDITION, spol.s r.o. Zmluva o dielo a poskytnutie užívacích práv 3 0 Okresný súd Bratislava I 16.12.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081223-1117 Lazar Consulting s.r.o. Servisná zmluva o poskytovaní služieb 2 0 Okresný súd Bratislava I 12.12.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081223-0849 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Licenčná zmluva na dodávku programového vybavenia 1 0 Okresný súd Bratislava I 16.01.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081229-0918 Slovenská pošta, š.p. Zmluva o poskytnutí poštového priečinka 0 0 Okresný súd Bratislava I 01.01.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1441 Západoslovenská energetika a.s. Zmluva o distribúcii elektriny 0 0 Okresný súd Bratislava I 28.04.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1450 Západoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi 0 0 Okresný súd Bratislava I 28.04.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081229-1510 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0 0 Okresný súd Bratislava I 11.04.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081230-1025 MIP, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Okresný súd Bratislava I 06.08.2008 31.12.2008
osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081230-1056 Ústav na výkon väzby Bratislava Zmluva o dielo 0 0 Okresný súd Bratislava I 27.10.2008 31.12.2009
osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081230-1301 Eurest, spol. s r. o. Zmluva o stravovaní 0 0 Okresný súd Bratislava I 14.09.2008 14.09.2013