Zmluva č. osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081230-1056

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081230-1056
Dodávateľ:Ústav na výkon väzby Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava I
Poznámka:

Prílohy