Zmluva č. osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081223-1110

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba1-0110-000513/1992/Zb.-20081223-1110
Dodávateľ:Lazar Consulting s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:6,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava I
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy