Zmluvy za Krajský súd v Trenčíne


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1231 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update prog.vybav. č. S823629665 JASU 1 0 Krajský súd v Trenčíne 03.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1311 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update progr.vybav. č. S062629665 JASU 1 0 Krajský súd v Trenčíne 26.06.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20090109-1328 Slovenské liečebné kúpele Piešťany Zmluva o poskytovaní liečebno-preventívnych pobytov pre sudcov na rok 2009 21 0 Krajský súd v Trenčíne 01.04.2009 20.12.2009
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1323 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update program.vybav.č. S097626665 JASU 1 0 Krajský súd v Trenčíne 22.06.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20100809-1333 Slovenské liečebné kúpele Piešťany Poskytovanie rekondično-rehabilitačných pobytov sudcov na r.2007 397 0 Krajský súd v Trenčíne 01.01.2007 31.12.2007
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1445 ADEST, a.s. Oprava interiéru budovy Okresného súdu Partizánske 43 0 Krajský súd v Trenčíne 22.11.2007 20.12.2007
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-0736 Q - BG, s.r.o. Zmluva č. 97037 PPS, SHR, EJT 9 0 Krajský súd v Trenčíne 20.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1312 Versity, a.s. Štrukturovaná kabeláž pre OS Partizánske 10 0 Krajský súd v Trenčíne 27.11.2007 07.12.2007
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1333 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Dodávka prác od ÚVTOS Želiezovce 1 0 Krajský súd v Trenčíne 23.11.2007 31.12.2007
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1356 DITEL, spol.s.r.o. Telefónna ústredňa pre KS v Trenčíne, zmluva č. 28/07 23 0 Krajský súd v Trenčíne 18.12.2007 31.12.2007
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20100810-1416 Kúpele Brusno a.s. Relaxačno-rehabilitačné pobyty sudcov na rok 2008 69 0 Krajský súd v Trenčíne 01.01.2008 31.12.2008
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20100810-1427 Slovenské liečebné kúpele Piešťany Liečebne-preventívne pobyty sudcov na r. 2008 74 0 Krajský súd v Trenčíne 01.01.2008 31.12.2008
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100811-0901 Slovak Telecom Dohoda o Voliteľnom volacom programe Business Partner 0 0 Krajský súd v Trenčíne 01.06.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20090109-1350 Kúpele Brusno Zmluva o poskytovaní relaxačno-rehabilitačných pobytov 15 0 Krajský súd v Trenčíne 01.04.2009 20.12.2009
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1108 RTT-187 Výmena oceľovej brány a úprava vjazdu 12 0 Krajský súd v Trenčíne 12.10.2007 30.11.2007
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1137 STAVOKOV PROJEKT, s.r.o. Projektové práce, nádvorie KS 7 0 Krajský súd v Trenčíne 22.11.2007 31.12.2007
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1152 DITEL, spol.s.r.o. Telefónna ústredňa pre OSBNB a OSPE 15 0 Krajský súd v Trenčíne 13.12.2007 21.12.2007
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1153 T - Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Krajský súd v Trenčíne 22.07.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1222 T - Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Krajský súd v Trenčíne 18.02.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1243 Slovak Telecom Zmluva o pripojení 0 0 Krajský súd v Trenčíne 28.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.