Zmluvy za Krajský súd Prešov


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090331-1339 Ing. Peter Macko Mandátna zmluva počas realizácie stavby 189 0 Krajský súd Prešov 30.05.2007 30.11.2009
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090331-1449 PKB invest Zmluva na Revitalizáciu a rekonštrukciu budovy KS v Prešove 15 0 Krajský súd Prešov 22.01.2008 30.11.2009
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090401-1137 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení č. A3561697-0001 0 0 Krajský súd Prešov 15.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090414-0907 Krajský súd Prešov Zmluva o nájme - Geremešová Lýdia 25 0 PharmDr. Lýdia Geremešová 15.03.2009 31.03.2010
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090316-1442 KROS s.r.o. Zmluva o prevode práva na užívanie počítačového programu - KROS Žilina 20 0 Krajský súd Prešov 10.12.1998 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090629-1058 Minerálne vody a.s. Zmluva o dodávke prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora 0 0 Krajský súd Prešov 30.06.2009 08.09.2009
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090629-1140 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update programového vybavenie č.S847068410 - SUP Bratislava 2 0 Krajský súd Prešov 23.06.2009 22.06.2010
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20091109-1147 UNION poisťovacia a.s. Zmluva o využívaní elektronických služieb - UNION 0 0 Krajský súd Prešov 22.10.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20091124-1054 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č.50-00002613PO2009 1 0 Krajský súd Prešov 09.11.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0040-000513/1992/Zb.-20100104-1253 FITTICH PREAL s.r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise Fittich real - EPS 64 0 Krajský súd Prešov 09.12.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20100104-1311 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu - SPP 1 0 Krajský súd Prešov 04.12.2009 31.12.2010
kspo-0040-000513/1992/Zb.-20100104-1321 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Kúpna zmluva 4 0 Krajský súd Prešov 19.11.2009 19.11.2009
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20100120-1215 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Kúpna zmluva- ÚVV Želiezovce 14 0 Krajský súd Prešov 19.11.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20100121-0955 Ústav na výkon väzby Prešov Zmluva o dielo ÚVV 2-19/34-2010 1 0 Krajský súd Prešov 13.01.2010 31.12.2010
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20100419-1018 Krajský súd Prešov Zmluva o nájme nebytových priestorov - Salvator Prešov 149 0 Salvator Prešov s.r.o. 12.03.2010 31.03.2015
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090316-1504 Konica Minolta Slovakia s.r.o. Zmluva o prenájme č. 52300225 155 0 Krajský súd Prešov 20.10.2006 19.10.2010
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1124 Ing. Ladislav Janičko Zmluva o dielo - Ing. Janičko Ladislav 996 0 Krajský súd Prešov 02.11.2006 15.12.2006
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1131 ÚEOS - Komercia Mandátna zmluva na výkon činností spojených s VO- ÚEOS Komercia BA 7 0 Krajský súd Prešov 20.11.2006 31.05.2007
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1050 Data Centrum Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku št. 0 0 Krajský súd Prešov 18.08.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
kspo-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1255 Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Zmluva o poskytovaní liečebno-preventívnej rehabilitácie jej úhrade - Družba Bardejovské kúpele 28 0 Krajský súd Prešov 04.12.2007 31.12.2008