Zmluva č. kspo-0110-000513/1992/Zb.-20091124-1054

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kspo-0110-000513/1992/Zb.-20091124-1054
Dodávateľ:Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č.50-00002613PO2009
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd Prešov
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy