Zmluva č. kspo-0040-000513/1992/Zb.-20100104-1321

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kspo-0040-000513/1992/Zb.-20100104-1321
Dodávateľ:Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:4,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd Prešov
Poznámka:

Prílohy