Zmluvy za Krajský súd v Bratislave


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090320-1121 Štefan Kružliak Marketing Mandátna zmluva č.01/10/2006,Štefan Kružliak Marketing,Spr.1537/06 111 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 24.10.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100317-1122 Tibor Varga TSV PAPIER Kúpna zmluva č.22/2010, Tibor Varga TSV PAPIER, Spr.328/10 2 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 26.02.2010 01.03.2011
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090105-1136 Ústav na výkon trestu odňatia slobody zmluva o dielo (001/12-2008, ÚVTOS) 4 0 Krajský súd v Bratislave 17.12.2007 30.06.2008
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100218-0959 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Zmluva o poskytnutí služby 1-6/34-2010,Ústav na výkon trestu odňatia slobody,Spr.138/2010 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 29.01.2010 31.12.2010
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090205-1104 Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody Zmluva o dielo ÚVV a ÚVTOS: 1-2/34-2009 0 0 Krajský súd Košice 02.01.2009 31.12.2009
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090309-1054 Ústav na výkon väzby Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní závodného stravovania,Ústav na výkon väzby, Spr.5110-96-Pers. 13 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 19.01.1996 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090105-1216 Ústav na výkon väzby Bratislava zmluva o vykonaní pomocných prác ( ÚVV v Bratislave) 2 0 Krajský súd v Bratislave 30.10.2008 31.12.2009
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20100811-0717 Ústav na výkon väzby v Bratislave zmluva o vykonaní pomocných prác (Ústav na výkon väzby, Spr. 7324/2009) 0 0 Krajský súd v Bratislave 01.01.2010 31.12.2010
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090102-0812 Vaša stravovacia spol.s.r.o. zmluva o poskytnutí služieb ( Vaša stravovacia - stravné poukážky) 3 0 Krajský súd v Bratislave 07.07.2008 31.03.2010
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1412 Vaša stravovacia spoločnosť s r. o. zmluvao poskytnutí služieb - zabezpečenie stravovania (Vaša stravovacia, Spr. 7085/2010) 4 0 Krajský súd v Bratislave 01.04.2010 30.09.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090217-1045 Vaša stravovacia spoločnosť, s.r.o. Zmluva č.5004008, Vaša stravovacia s.r.o. Bratislava, Spr. 6551/98Pers 16 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 24.11.1998 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081229-0920 Veronika Rusnačková - LIFTEX Servisná zmluva č.6.4.0804 0 0 Krajský súd Košice 14.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090109-0617 vodárne a kanalizácie Bratislava, š.p. zmluva o dodávke pitnej vody (č. 1472, vodárne a kanalizácie) 0 0 Krajský súd v Bratislave 12.05.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090302-1038 Vojenské zdravotnícke zariadenia a.s. Zmluva o dielo 0 0 Krajský súd Košice 16.02.2009 31.12.2009
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081219-0918 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100131568B 0 0 Krajský súd Košice 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090105-1313 Západoslovenská energetika a.s. zmluva o dodávke el. energie (č.140181421 justičný palác) 0 0 Krajský súd v Bratislave 19.06.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090105-1327 Západoslovenská energetika a.s. zmluva o distribúcii elektriny (č. 130145091, justičná pokladnica) 0 0 Krajský súd v Bratislave 02.11.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090105-1337 Západoslovenská energetika a.s. zmluva o dodávke elektriny (č. 140137607, justičná pokladnica) 0 0 Krajský súd v Bratislave 02.11.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090105-1402 Západoslovenská energetika a.s. zmluva o dodávke elektriny (č. 3106112138A, Nám. Slobody) 0 0 Krajský súd v Bratislave 01.01.2005 08.07.2009
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090105-1409 Západoslovenská energetika a.s. zmluva o dodávke elektriny (č. 310515878A, ubytovňa Medveďová) 0 0 Krajský súd v Bratislave 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>