Zmluva č. ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090105-1136

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090105-1136
Dodávateľ:Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zmluva o dielo (001/12-2008, ÚVTOS)
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,66
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3,85
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Bratislave
Poznámka:

Prílohy