Zmluva č. ksba-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1412

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksba-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1412
Dodávateľ:Vaša stravovacia spoločnosť s r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zmluvao poskytnutí služieb - zabezpečenie stravovania (Vaša stravovacia, Spr. 7085/2010)
Zmluvne dohodnutá čiastka:4,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Bratislave
Poznámka:

Prílohy