Zmluva č. Mandatna zmluva 060 413

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Mandatna zmluva 060 413
Dodávateľ:URS - Ústav racionalizácie v stavebníctve, spol.s.r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výkon tech.dozoru a výkon inžinierskej činnosti
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 832,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:20 762,80
Celková dohodnutá čiastka:20 762,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Výskumný ústav detskej psychologie a patopsychologie
Poznámka:Platnosť - 2 mesiace po ukončení stavby

Prílohy