Zmluva č. 20/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:20/2006
Dodávateľ:Bau3Mex, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prístavba a prestavba školského objektu Cyprichová ul.42, Bratislava
Zmluvne dohodnutá čiastka:116 404,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:116 404,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Výskumný ústav detskej psychologie a patopsychologie

Prílohy