Zmluva č. 15/BB/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:15/BB/2009/2009
Dodávateľ:Meračská kancelária - Ing. Šrámka , Zvolen
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Projekt pozemkových úprav Detvianská Huta
Zmluvne dohodnutá čiastka:817 238,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:817 238,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy