Zmluva č. 2/PK/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/PK/2010
Dodávateľ:UniNet-CSL
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 316,82
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 316,82
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:CVTI SR
Poznámka:Expertízy a posudky

Prílohy