Zmluva č. RV/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:RV/2008
Dodávateľ:Milan Lukáč - DUMYS, Rožňava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a inštalácia plynových kotlov v Rožňave
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 940,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 940,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:8 940,26
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy