Zmluva č. COMKLIMA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:COMKLIMA/2007
Dodávateľ:COM-KLÍMA s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 586,25
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 586,25
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:7 586,25
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy