Zmluva č. 9-2009-804-02/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9-2009-804-02/2009
Dodávateľ:Schindler, výťahy a eskalátory a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Modernizácia kabín výťahov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:18 468,80
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy