Zmluva č. 8/2000-305/2000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8/2000-305/2000
Dodávateľ:Geodézia Rožňava s.r.o., Rožňava
Predmet zmluvy - názov zmluvy: Vypracovanie ROEP pre k.ú. Vlachovo v okrese Rožňava
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 016,72
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 016,72
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy