Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zmluva na vybudovanie Sekundárneho VC ŠÚ SR. 0 0 23.08.2010 23.08.2011
Bezodplatný prevod správy majetku štátu. 0 0 31.08.2010 10.09.2010
Darovanie majetku štátu. 0 0 20.12.2010 31.12.2010
Zabezpečenie Informačnej kampane k SODB 2011 0 0 05.11.2010 30.06.2011
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telefónnej služby. 0 0 04.11.2010 30.11.2010
Zmluva o výkone štandardnej údržby syrému REGSTAT a dovývoja. 0 0 01.01.2011 31.12.2011
Zmluva o servisnej činnosti. 0 0 17.12.2010 31.12.2013
Zmluva - prieskum. 0 0 16.12.2010
Zmluva o poskytovaní imnormácií z monitorovania verejných informačných zdrojov. 0 0 01.01.2011 31.12.2011
Zmluva o servise. 0 0 17.12.2010 31.12.2012
Zmluva o servise. 0 0 17.12.2010 31.12.2012
Zmluva o konzultačnej a poradenskej činnosti. 0 0 01.01.2011 31.12.2011
Výskum a vývoj úloh 0 0 01.01.2011 31.12.2011
Zabezpečenie úloh pre ŠÚ SR prostredníctvom príspevkovej organizácie Infostat 0 0 01.01.2011 31.12.2011
Žiadosť o NFP 0 0 02.03.2010 31.08.2020
Žiadosť o NFP 0 0 02.03.2010 31.12.2012
ZML-1-27/2010-600 Patria I., spol. s r.o., Vápenická 8, 971 01 Prievidza Tlač a distribúcia sčítacích formulárov na SODB 2011 143 068 0 Štatistický úrad SDR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 27.12.2010 31.03.2011
ZML-2-14/2010-130 KIA Bratislava, s.r.o., Tuhovská 7, 831 07 Bratislava Kúpa troch motorových vozidiel Kia cee´d 43 167 0 Štatistický úrad SR 22.11.2010
ZML-2-13/2010-130 KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07 Bratislava Kúpa dvoch kusov motorových vozidiel Kia cee´d 28 778 0 Štatistický úrad SR 22.11.2010
ZML-3-45/2010-200 Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 22 599 998 0 Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 22.02.2010 31.01.2012