Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie úloh pre ŠÚ SR prostredníctvom príspevkovej organizácie Infostat
Zmluvne dohodnutá čiastka:144 103,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Štatistický úrad SR
Objednávateľ:

Prílohy