Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Príkazná zmluva. 0 0 09.04.2010 20.09.2010
Zmluva - vypracovanie žiadosti o NFO. 0 0 28.07.2010 05.09.2010
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telefónnej služby 0 0 26.08.2010 22.09.2010
Zmluva na vybudovanie Sekundárneho VC ŠÚ SR. 0 0 23.08.2010 23.08.2011
Bezodplatný prevod správy majetku štátu. 0 0 31.08.2010 10.09.2010
Darovanie majetku štátu. 0 0 20.12.2010 31.12.2010
Zabezpečenie Informačnej kampane k SODB 2011 0 0 05.11.2010 30.06.2011
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telefónnej služby. 0 0 04.11.2010 30.11.2010
Zmluva o výkone štandardnej údržby syrému REGSTAT a dovývoja. 0 0 01.01.2011 31.12.2011
Zmluva o servisnej činnosti. 0 0 17.12.2010 31.12.2013
Zmluva - prieskum. 0 0 16.12.2010
Zmluva o poskytovaní imnormácií z monitorovania verejných informačných zdrojov. 0 0 01.01.2011 31.12.2011
Zmluva o servise. 0 0 17.12.2010 31.12.2012
Zmluva o servise. 0 0 17.12.2010 31.12.2012
Zmluva o konzultačnej a poradenskej činnosti. 0 0 01.01.2011 31.12.2011
Výskum a vývoj úloh 0 0 01.01.2011 31.12.2011
Zabezpečenie úloh pre ŠÚ SR prostredníctvom príspevkovej organizácie Infostat 0 0 01.01.2011 31.12.2011
Žiadosť o NFP 0 0 02.03.2010 31.08.2020
Žiadosť o NFP 0 0 02.03.2010 31.12.2012