Zmluva č. 11/1999-Rvin/1999

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/1999-Rvin/1999
Dodávateľ:TEKDAN spol s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o spracovaní registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce Kopernica
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 729,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 729,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Okresný úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom

Prílohy