Zmluva č. 1/2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2006/2006
Dodávateľ:Ján Štelmach - geodet, Nová Ľubovňa
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie ROEP pre k.ú. Košické Hámre v okrese Košice - okolie
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 812,99
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 812,99
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy