Zmluva č. 191108/1/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:191108/1/2008
Dodávateľ:Sloveco, spol. s r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stavebné úpravy - strecha RV
Zmluvne dohodnutá čiastka:46 868,44
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:46 868,44
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:46 868,44
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy