Zmluva č. 108/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:108/2008
Dodávateľ:COM-KLÍMA s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 688,58
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 688,58
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:10 688,58
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy