Zmluva č. 74/2010-230-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:74/2010-230-Z/2010
Dodávateľ:Proced Consulting s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb monitorovania prevádzkových informačných systémov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy