Zmluva č. 789/2009-050-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:789/2009-050-Z/2009
Dodávateľ:Siemens, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o službách poskytovaných pri prevádzke IS iCard uzatvorená medzi MP SR a Siemens, s.r.o.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy