Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
54/002/2008/TSUP/2009 3D production s.r.o., Rovinka , Rovinka 326 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 01.05.2013
315/2008-420/2008 A - ZENIT s.r.o., Rimavská Sobota Projekt pozemkových úprav Drienčany 171 282 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.06.2008 31.05.2012 1039/2008
313/2008-420/2008 A - ZENIT s.r.o., Rimavská Sobota Projekt pozemkových úprav Budikovany 34 788 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.06.2008 30.06.2011 1038/2008
292/2008-420/2008 A - ZENIT s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Chvalová 103 627 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.06.2008 31.05.2012 1045/08
132/4/2009/ZA/2009/ARVI NR/2009 A- projekt n.o., Liptovský Hrádok, Moyzesova Úprava zmluvných podmienok práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní činností, aktivít 182 000 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická
55/2009-230-Z/2009 ACASE, a.s., Košice Zmluva o podpore a údržbe diela 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.04.2009 28.04.2011 ZMLUVA ZATIAĽ NIE JE SPRÍSTUPNENÁ VEREJNOSTI
108/2003/2003 ACCOR Services Slovakia s.r.o. , Bratislava, Košická 56, P.O.Box 21 Zmluva o zabezpečení stravovania 0 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4
356/57/2007/UKSUP/BA/2007 ACONT a.s., Bratislava, Furdekova 12 práce spojené s inštal. IT 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 22.01.2007
50/001/2010/TSUP/2010 Across Trade s.r.o., Bratislava, Budatísnka 57/A Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory v areáli TSUP. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 27.01.2015
312/2009-240-Z/2009 AD UNIVERSAL spol .s.r.o., Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Dunajskej Strede o celkovej výmere 31,92 m2 1 995 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.09.2009 31.08.2014
2/32/2009/TSUP/2009 ADVERK, s.r.o., Bratislava, Papraďová Mandátna zmluva 3 750 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326
1/320/2008-PS/2008 AFEED, a.s., Trnava, Malženicka 1 Dodávky výrobkov predávajúceho 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 24.01.2008
234/318/2007/UKSUP/BA/2007 AFT Spol. s.r.o., Bratislava, Morušová 17 rozpúšťadlo Eaden 308 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 16.08.2007
119/138/2009/2009/MPRV SR/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Úprava zmluvných podmienok. 66 538 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
98/13/2008/S/320/2008/MPRV SR/2008 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Manuál 3 319 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
135/33/2009/320/2009/MPRV SR/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci 1 000 000 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.01.2016
97/14/2009/S/320/2009/MPRV SR/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Organizačné zabezpečenie medzinárodného workshopu 4 100 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
100/2394/2007-910/2007/MPRV SR/2007 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Organizačné zabezpečenie výstavy 15 280 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
101/2348/200-910/2007/MPRV SR/2007 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Organizačné zabezpečenie technicko- informačných seminárov 12 647 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
99/4193/2007-920/2007/MPRV SR/2007 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Vypracovanie vzorových projektov 26 555 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>