Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
14/18/2009/AIN NR/2009 SATEL - SLOVAKIA s.r.o. , Poprad, Mnoheľova 825 Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb, prenájom školiacich priestorov a didaktickej techniky. 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2012
15/19/2009/AIN NR/2009 Stredná odborná škola, reštaurácia HVIEZDA, Lučenec, Partizánska 2 Poskytnutie stravovacích služieb 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2012
20/23/2009/AIN NR/2009 MVDr. Eva Csernoková, Rožňava, Z. Fábryho č. 37 Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb, prenájom školiacich priestorov a didaktickej techniky 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2012
21/24/2009/AIN NR/2009 Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a. s., , Kaluža Poskytunutie ubytovacích a stravovacích služieb, prenájom školiacich priestorov a didaktickej techniky 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2012
46/58/2009/AIN NR/2009 UNITRANS SPOL. s.r.o., Nitra, Tr. A. Hlinku 57 Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájom školiacich priestorov a didaktickej techniky. 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2012
48/201012/2010/AIN NR/2010 Mýval, s.r.o., Brezno, Brezno, Rázusova 13 Odplatné služby prania, žehlenia, odvozu, dovozu textílie a iných odevov 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4
53/64/2009/AIN NR/2009 Dušan Janovič, Nitra, Novozámocká 124 Závodné stravovanie 0 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4
0921508/2005/IVVL KE/2005 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/a Odber plynu. 646 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A
20100132/2010/IVVL KE/2010 LK-Servis Slovakia, s r.o., Košice, Wurmova 6 Dodanie a osadenie plastových výplní stavebných otvorov. 9 945 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A
73/2009/IVVL KE/2010 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Prenájom učební, poskytnutie občerstvenia pre účastníkov kurzov. 1 780 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 01.04.2010 30.06.2011
76/2009/IVVL KE/2010 FaxCopy a.s. Bratislava, Bratislava, Domkárska 15 Objednávateľ si objednáva u zhotoviteľa vyhotovenie tlače pre projekt. 615 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 31.12.2011
03/2000/IVVL KE/2009 SODEXO PASS SR s.r.o., Bratislava, Obchodná 21 Poskytovanie stravovania komisionárom pre zamestnancov . 25 563 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 11.05.2009
24/2009/IVVL KE/2010 AVEC, s r.o., Banská Bystrica, Čerešnová 17 Kupujúci objednáva u predávajuceho nákup spotrebného kancelárskeho tovaru pre projekt. 808 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 20.01.2009 31.12.2011
26/2006/IVVL KE/2006 Harlequin s r.o., Košice, Bernolákova 8 Zabezpečenie výroby časopisu. 18 120 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A
151/2005/IVVL KE/2005 BONITA PLAST spol. s r.o., Košice, Murgašova 3 Dodávka plastových okien,výmena pôvodných drevených okien. 55 060 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A
212/2009/IVVL KE/2009 Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Košice, Komenského 73 Dodávka tovaru pre projekt.Zabezpečenie a zvyšovanie kvality hygieny a bezpečnosti potravín. 705 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 27.10.2009 26.10.2011
306/2009/IVVL KE/2009 Elfa, s r. o., Košice, Letná 9 Prenájom veci- LCD projektora. 696 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 28.10.2009 31.12.2012
315/2009/IVVL KE/2009 JUSTO spol. s r.o., Košice, Magurská 7 Preprava osôb,zabezpečenie ubytovania pre účastníkov stáží. 3 885 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A
5100131600B/2006/IVVL KE/2006 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 Dodávateľ sa zaväzuje dodať dohodnuté množstvo elektriny do odberných miest odberateľa. 929 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 01.01.2007
15303004/2007/IVVL KE/2007 S-TEAM, s r.o., Košice, Moyzesova 24 Poskytnutie pripojenia internetového a televízneho. 2 716 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A