Zmluva č. 73/2009/IVVL KE/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:73/2009/IVVL KE/2010
Dodávateľ:Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prenájom učební, poskytnutie občerstvenia pre účastníkov kurzov.
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 780,36
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 780,36
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A

Prílohy