Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
100/2009-320-Z/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava Zmluva o dielo 2 021 025 34 534 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.06.2009 31.12.2015
065/1.2MP/2010/2010 Obec Gajary, Gajary Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 996 451 0 MŽP SR, Bratislava 09.06.2010 29.02.2012
009/4.5MP/2010/2010 Obec Dolný Bar Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 922 884 0 MŽP SR, Bratislava 14.07.2010 31.08.2011
240/2010-320-Z/2010 Deloitte Audit, s.r.o., Bratislava, Bratislava, Digital Park II, Einsteinova 23 Plnenie úloh certifikačného orgánu pri výkone certifikačných auditov Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo vzťahu k výdavkom financovaným z Európskeho poľnohospodárskeho záručneho fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 1 892 100 357 000 MPŽPaRR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.09.2010 23.09.2014
001/6.1MP/2009/2009 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 882 544 0 MŽP SR, Bratislava 20.01.2010 31.12.2013
030/3.1MP/2010/2010 Mesto Bardejov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 870 834 0 MŽP SR, Bratislava 22.06.2010 31.12.2015
093/1.2MP/2010/2010 Obec Hliník nad Hronom, Hliník nad Hronom Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 852 078 0 MŽP SR, Bratislava 14.06.2010 28.02.2011
040/3.1MP/2010/2010 Mesto Nitra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 825 314 0 MŽP SR, Bratislava 19.05.2010 31.12.2015
009/3.1MP/2010/2010 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 805 000 0 MŽP SR, Bratislava 21.05.2010 31.12.2015
052/1.2MP/2010/2010 Obec Kopčany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 747 821 0 MŽP SR, Bratislava 16.06.2010 31.10.2011
100/2009-320-Z/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 Reralizácia diela priebežné (on-going) hodnotenie PRV SR 2007 - 2013 1 727 690 34 554 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.06.2009 31.12.2015 11/2009/S/320-Z
023/3.1MP/2010/2010 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 693 005 0 MŽP SR, Bratislava 27.05.2010 31.12.2015
371/2009-950-K/2009 Štátny veterinárny ústav Zvolen, Zvolen Kontrakt 1 689 223 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
1/ZA/2009/2009 GEODÉZIA Žilina a.s., Žilina Zmluva o dielo Makov 1 687 628 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.02.2009 30.11.2016
015/1.1MP2010/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 674 331 0 MŽP SR, Bratislava 22.06.2010 31.12.2015
018/3.2MP/2010/2010 Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o., Partizánske Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 599 590 0 MŽP SR, Bratislava 07.04.2010 31.10.2011
001/4.3MP/2010/2010 Slovenská agentúra životného prostredia SR, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 596 915 0 MŽP SR, Bratislava 11.03.2010 29.02.2012
9/PO/2009/2009 Ing. Ján Balaščík B.M.B. Geodetická kancelária, Prešov, Karpatská 6 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Čabiny 1 589 439 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.02.2009 31.03.2015
017/2.1MP/2009/2009 Obec Lieskovec, Lieskovec Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 582 652 0 MŽP SR, Bratislava 03.02.2010 31.12.2010
026/2.1MP/2009/2009 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Žilina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 491 807 0 MŽP SR, Bratislava 10.02.2010 30.09.2011