Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
280/2009-240-Z/2008 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava Regionálny odbor Košice, Košice, Letná 3 Bezodplatné užívanie nebytových priestorov v administratívnej budove v Trebišove o celkovej výmere 30,94 m2 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 31.12.2013
289/2009-240-Z/2009 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho 1180 Bezodplatné užívanie nebytových priestorov v administratívnej budove v Žiari nad Hronom o celkovej výmere 145,05 m2 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.09.2009 31.08.2014
2/2008 5420019/2008 Hrádok Mäsokombinát, spol. s.r.o., Lučenec, Mikošovská cesta 3022 Predaj opracovaného mäsa výsekového, mäsových výrobkov a masti 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 03.01.2008
2/210/2004/2004 Poľovnícke združenie: Jastrab Parihuzovce, Pčoliné Postúpenie výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch vo vlastníctve prenajímateľa 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.01.2004 31.12.2013
2/220/2006/2006 ORAGRO spol. s r.o., Oravské Veselé Dodávka zberových prác rezačkou Claas Jaguár a kosenie 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
3/2008/LMU/2008 Poľovnícka spoločnosť Jager, Humenné, Lipová 2 Nájom výkonu práva poľovníctva v poľovnom reviíri Iľovnica na poľpvných pozemkoch v správe prenajímateľa 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 18.05.2018
3/2009/KLUKE/2009 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Spišská Nová Ves, Odborárov 53 Výpožička nebytových priestorov v administratívnej budove súp. číslo 102 na par. číslo 890 na Hlavnej 1 v Gelnici 0 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 01.01.2009 31.12.2013
42690752/2009 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Bratislava, Černyševského 10 Poskytovanie služieb spojených s prevádzkou zariadenia umistneného u odberateľa 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 26.02.2009 26.02.2013
42692191/2010 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Bratislava, Černyševského 10 Poskytovanie služieb spojených s prevádzkou zariadenia umistneného u odberateľa 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 26.07.2010 26.07.2014
4/210/2004/2004 Poľovnícke združenie Pľaša Ruské, Snina Prenájom pozemkov pre výkon práva poľovníctva 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.01.2004 31.12.2013
52/001/2009/TSUP/2009 Bc.Libor Bombala-Hang Loos, Rovinka, Hlavná 166 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory v areáli TSUP. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 01.02.2014
54/002/2008/TSUP/2009 3D production s.r.o., Rovinka , Rovinka 326 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 01.05.2013
58/005/2007/TSUP/2007 LITO TIRELLI SLOVAKIA , s.r.o., Bratislava, Radvanská 7/2069 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 01.06.2012
62/005/2006/TSUP/2006 Regionálne združenie obci Podunajskej oblasti, Rovinka, Rovinka 42 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 11.10.2011
68/2004/2005 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Nám. sv. Anny 7 Prevádzka Administratívnej budovy v Trenčíne, nám. Sv. Anny č.7 a v Prievidzi, mariánska 6 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.05.2005
R2446/2007 OTIS Výťahy, s.r.o., Bratislava, Rožňavská 2 Udržovanie technického stavu vysokej úrovne bezpečnosti a prevádzkyschopnosti zdvíhacích zariadení zverených touto zmluvou do servisu. 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.05.2007
Z 2007-0004/SVUZV/2007 Štefan Péchy BOZP a OPP, Zvolen, Prachatická 1798/17 Poskytovanie služieb v oblasti poradenstva, spracovania dokumentácie, a školenia zamestnancov 0 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918
106089/1998 Gastroservis spol. s.r.o., Bratislava, Nevädzova 8 Komisionárna zmluva o zabezpečení stravovania 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 Zmluva na dobu neurčitú; Suma sa nedá presne stanoviť
129/149/2010/2010/ARVI NR/2010 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Prevádzka, webhosting stránky. 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 20.04.2013
140097571/2009/MPRV/2009 ZSE Energia a.s., Bratislava, Čulenova 6 Dodávka elektriny do odberného miesta Jelenec 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12