Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4/2008/KLUPO/2008 TATRAGRAND,s.r.o, Prešov, Volgogradská 4787/16 Upratovanie nebytových priestorov 0 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 01.08.2008
4/320/2009/2009 Štefan Andrejčík st., Snina, Nad Cirochou 2357/58 Prenájom mechanizačného prostriedku 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
53/003/2009/TSUP/2008 Ing. Marian Ježík, Veľká hradná 71, Veľká hradná 71 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 15.05.2013
55/001/2008/TSUP/2008 ST Model s.r.o., Rovinka, Rovinka 324 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 01.01.2013
59/002/2007/TSUP/2007 GINESIO PLUS a.s., Bratislava, Kapitulská 18/A Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 01.03.2012
5/2006/2008 RDAT spol. s.r.o., Bratislava, Bajzova 12 Vykonávanie servisných činností na výpočtovej technike, smerujúcej k bezproblémovému chodu uvedených zariadení 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 01.08.2008
60/001/2007/TSUP/2007 ATTAS, s.r.o., Rovinka Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytvé priestory. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 05.01.2012
61/004/2010/TSUP/2006 Agrobioenergia združenie pre poľnohospodársku biomasu, Rovinka , Rovinka 326 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 01.10.2011
6200 8015/2004/MPRV/2004 KONE, s.r.o., Bratislava, Pekná cesta 19 Servis výťahov, ktorý predstavuje tieto práce: -odborné prehliadky, -mazanie, -zriadenie a nastavenie, -odborné skúšky, -malé opravy do 1hod dĺžky výkonu, -individuálne dohodnuté práce, -čistenie výťahov, -čistenie ohradenia, -prevádzkové prehliadky, - 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 16.11.2004
64/2010/KPU TT/2005 Krajský školský úrad v trnave, Trnava, Vajanského 2 Priestory miestností resp. kancelárií 205,388 m2. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22
70/2010/KPU TT/2008 Ministerstvo pôdohospodárstva SR , Bratislava, Dobrovičova 12 Nebytové priestory v administratívnej budove. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 02.01.2009 31.12.2013
V313210000/2004 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava, Prešovská 48 Dodávk apitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, vrátane odpadových vôd z iných vodných zdrojov a prečistiť ich v čistiarni odpadových vôd 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 01.10.2004
Z 2006-0001/SVUZV/2006 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava 1, Dostojevského rad 4 Povinné zmluvné poistenie 0 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918 01.09.2006
Z 2009/0001/SVUZV/2009 Bavex plus, s.r.o., Zvolen, Dukelských hrdinov 20 Vykonávanie služieb v oblasti zabezpečovania výkonu ochrany pred požiarmi 0 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918 01.01.2009
bez cisla 19/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 Zmluva o dobávke a distribúcii elektriny 0 0 ÚKSÚP Zvolen, Zvolen, J. Kráľa 2223 01.03.2010 31.12.2011 sumu nie je možné presne stanoviť
bez cisla 20/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 Zmluva o dobávke a distribúcii elektriny 0 0 ÚKSÚP Zvolen, Zvolen, J. Kráľa 2223 01.03.2010 31.12.2011 sumu nie je možné presne stanoviť
bez cisla 21/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 Zmluva o dobávke a distribúcii elektriny 0 0 ÚKSÚP Zvolen, Zvolen, J. Kráľa 2223 01.03.2010 31.12.2011 sumu nie je možné presne stanoviť
bez cisla 23/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 zmluva o dobávke a distribúcii elektriny 0 0 ÚKSÚP Zvolen, Zvolen, J. Kráľa 2223 01.03.2010 31.12.2010 sumu nie je možné stanoviť
bez cisla 61/2009 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 dodváka elektriny 0 0 ÚKSÚP , Zvolen 27.07.2009 31.12.2011 sumu nie je možné presne stanoviť
bez cisla 62/2009 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 dodávka elektriny 0 0 ÚKSÚP , Zvolen 27.07.2009 31.12.2011 sumu nie je možné presne stanoviť