Zmluva č. V313210000/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:V313210000/2004
Dodávateľ:Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava, Prešovská 48
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávk apitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, vrátane odpadových vôd z iných vodných zdrojov a prečistiť ich v čistiarni odpadových vôd
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326

Prílohy