Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
67/4901/2007-910/2007/MPRV SR/2007 CONNEXION, s.r.o., Bratislava, Dobrovského 3 Zabezpečenie Výjazdového zasadnutia 19 418 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
62/141/2007/UKSUP/BA/2007 Čechvalab spol s.r.o., Bratislava, Agátova 22 Laboratórne sklo a potreby 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 21.03.2007
685/2007-610/2007 Česká zemědělská univerzita Praha Zmluva o dielo - vypracovanie dokumentácie (oznámenie o strategickom dokumente, vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a vyhodnotenie zaslaných pripomienok k správe) vyžadovanej v procese strategického environmentálneho hodnotenia návrhu 20 288 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.01.2007 -
Z 2009/0006/SVUZV/2009 ČSOB Leasing, a.s., Bratislava, Panónska cesta 11 Finančný lízing motorového vozidla 14 873 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918 14.04.2012
63/2010/KPU TT/2009 D.V.S. REALITY SE, s.r.o., Senica, Hviezdoslavova 2556/63 Prenajímateľ je podielovým spoluvlastníkom jednoúčelovej nehnuteľnosti. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 01.10.2009
43/13/2007/USKUP/BA/2007 DAD-TEL spol s.r.o., Bratislava, Pavlovova 10 servis elektrickej pož. signalizácie Lites 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 09.01.2007
188/2008-200/2008 Danubiaservice, a.s., Bratislava, Rožňavská 30 Štyri vozidlá Škoda Superb Comfort 1,8 Tsi 118 kW 103 352 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.10.2008
44/2010/5.1/2010 DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava Zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ 187 906 0 MŽP SR, Bratislava 09.06.2010 31.12.2013
326/2008-050/2008 DATALAN, a.s., Bratislava Zmluva o dielo 78 285 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.12.2008
1/2/20092009/TSUP/2009 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/C Výpočtová technika 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326
48/2009/TSUP /2009 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/C Poskytovanie služieb systémovej podpory s inštalovaným softwarovým vybavením - operačným systémom na platforme Microsoft na osobné počítače a servery objednávateľa 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 01.11.2009
69/C0701102/2007/MPRV SR/2007 Deloitte Audit, s.r.o., Bratislava, Apollo BC, Prievozská 2/B Vykonanie akreditačného auditu Pôdohospodárskej platobnej agentúry 67 151 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
70/C0701103/2007/MPRV SR/2007 Deloitte Audit, s.r.o., Bratislava, Apollo BC, Prievozská 2/B Technická pomoc Ministerstvu pôdohospodárstva SR pri zebezpečení výkonu certifikačných auditov 2 291 044 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
71/84/2010-630-Z/2010/MPRV SR/2010 Deloitte Audit, s.r.o., Bratislava, Apollo BC, Prievozská 2/B Preskúmanie plnenia akreditačných kritérií PPA. 296 310 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
240/2010-320-Z/2010 Deloitte Audit, s.r.o., Bratislava, Bratislava, Digital Park II, Einsteinova 23 Plnenie úloh certifikačného orgánu pri výkone certifikačných auditov Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo vzťahu k výdavkom financovaným z Európskeho poľnohospodárskeho záručneho fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 1 892 100 357 000 MPŽPaRR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.09.2010 23.09.2014
84/2010-630-Z / 10/101/98/2010-240-Z/2010 Deloitte Audit, s.r.o., Bratislava, Bratislava, Digital Park II, Einsteinova 23 Preskúmanie plnenia akreditačných kritérií Pôdohospodárskej platobnej agentúry (,,PPA") za obdobie rokov 2007-2009 296 310 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.04.2010
18/110/2007/UKSUP/BA/2007 Delta Lingua s.r.o., Bratislava , Medená 11 preklad 20 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
26/2007/MVRR/2007 Designer-um s.r.o., Šaľa, Nádražná 9 Dodávka kancelárskeho nábytku 39 283 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B
305/2009-240-Z/2009 DFgroup, s.r.o., Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Dunajskej Strede o celkovej výmere 41,76 m2 5 220 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.09.2009 31.08.2014
229/2010-230-Z/2010 DIMANO, s.r.o., Bratislava, Saratovská 26 Servisná zmluva na licenčný servis (maintenance) a podporu prevádzky informačného systému NUNTIO 56 991 0 MPŽPaRR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 02.07.2010 30.06.2011