Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
82/485/2006/UKSUP/BA/2006 CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová letenky 1 637 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 09.11.2006
83/488/2006/UKSUP/BA/2006 CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová letenky 655 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 16.11.2006
84/489/2006/UKSUP/BA/2006 CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová letenky 838 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 16.11.2006
85/490/2006/UKSUP/BA/2006 CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová letenky 899 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 16.11.2006
86/160/2007/UKSUP/BA/2007 CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová letenka 148 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.03.2007
86/491/2006/UKSUP/BA/2006 CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová letenky 838 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 22.11.2006
87/161/2007/UKSUP/BA/2007 CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová letenka 386 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 26.03.2007
89/495/2006/UKSUP/BA/2006 CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová letenky 655 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.11.2006
90/496/2006/UKSUP/BA/2006 CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová letenky 858 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 05.12.2006
91/497/2006/UKSUP/BA/2006 CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová Letenky 363 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 05.12.2006
92/498/2006/UKSUP/BA/2006 CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová letenky 639 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 05.12.2006
93/499/2006/UKSUP/BA/2006 CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová letenky 341 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 11.12.2006
94/500/2006/UKSUP/BA/2006 CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová letenky 858 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 11.12.2006
98/504/2006/UKSUP/BA/2006 CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová letenky 860 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 20.12.2006
3/200/2008/LMU/2008 CO.BE.R.,spol.s r.o., Sobrance, Michalovská 1 Dodanie dobytku. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.09.2008 30.09.2013
1/100/2008-PS/2008 CO.BE.R.,spol.s r.o., Sobrance, Michalovská 1 Predaj zastavového dobytka jalovíc a býčkov v predom dojednanom počte 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.01.2008
57/006/2007/TSUP/2007 CODECON INVEST s.r.o., Rovinka Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 01.07.2012
011/3.2MP/2010/2010 COFELY a.s., Bratislava - Ružinov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 078 134 0 MŽP SR, Bratislava 14.07.2010 31.12.2010
96/2010/230-Z/2010 COMPAREX Slovakia spol. s.r.o., Bratislava Zmlua o poskytovaní služieb 2 963 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.04.2010 01.04.2011 ZMLUVA ZATIAĽ NIE JE SPRÍSTUPNENÁ VEREJNOSTI
4726/2006-620/2006 CONNEXION, s.r.o. Zmluva o dielo - zabezpečenie Školenia riadiaceho orgánu a Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre 79 účastníkov v termíne 21.-22.9.2006 v hoteli Slovakia Trenčianske Teplice 9 293 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.08.2006 -