Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
50/KE/2009/2009 Železničné pozemné stavby s.r.o., Košice Mandátna zmluva o výkone inžinierskych činností 5 335 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2009 30.09.2009
70/2009/2009 Železiarstvo u Klina, Bratislava železiarsky tovar 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 20.02.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
82/2007/2007 Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo, Levice, Dpravná 14 Poskytovanie subvencovanej služby 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2007
9/2008/KLU ZA/2008 Zuzana Polóniová, Žilina, Andreja Žarnova 2990/5 Evidencia prírastkov HMI a DHM. vyradenie, vyhotovenie protokolu,prevody medzi KLÚ a OLÚ. 398 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.04.2008
1143/10/2010 ZSE Energia a.s., Bratislava, Čulenova 6 Dodávanie elektriny do odberného miesta Odberateľa 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.01.2010 02.01.2011
63/2008/2008 ZMBD Chemik, Vrané nad Vltavou Thiodiglykol. 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 08.02.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť, Sumu nie je možné presne stanoviť
104/15/340/2009/LMU/2009 Združenie Drevpol, Kolonica Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2009
30/2/2006/LMU a/2006 Zdenko Todák, Snina, Komenského 2659/9 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2006
74/4/2007/LMU a/2007 Zdenko Todák, Snina, Komenského 2659/9 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2007
225/EK/08/2008 Zdenko Šlúch - TOBI, Banská Štiavnica, Križovatka 6 Rekonštrukcia kaštieľa a areálu NKP, Múzeum vo Svätom Antone - rok 2008 2 402 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 31.12.2008
229/EK/07/2007 Zdenko Šlúch - TOBI, Banská Štiavnica, Križovatka 6 Rekonštrukcia kaštieľa a areálu NKP, Múzeum vo svätom Antone - rok 2007 2 338 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 31.12.2007
206/PT/2009/2009 Zdenko Šlúch - TOBI, Banská Štiavnica, Križovatka 6 Rekonštrukcia kaštieľa a areálu NKP, Múzeum vo Svätom Antone - rok 2009 4 401 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 31.12.2009
02/09/Z/2009 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra odber vzorky vôd 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 02.03.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
68/2009/2009 Zamplier s.r.o., Trnava sondovacie tyče 4 676 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 19.02.2009 dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
19/08/Z/2008 Záhradkárske a chovateľské potreby, Želiezovce Silón, fólia PVC,nádoby na destil.vodu 18 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 20.10.2008 dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
45/2008/2008 Z. Šmáliková Denisa, Bratislava, Obchodná 60 Nástenné hodiny, tužkové baterky podľa objednávok v priebehu roka. 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 17.01.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť, Sumu nie je možné presne stanoviť
28/2008/2008 Y.E.L.L. s.r.o., Bratislava Poplachový systém narušenia - kontrola, servis 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 04.02.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť; Sumu nie je možné presne stanoviť;
71/2009/2009 Y.E.L.L. s.r.o., Bratislava poplachový systém narušenia 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 23.02.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
288/2008/2008 WTW meracia a analytická technika s.r.o., Banská Bystrica Elektróda K pH- metru . 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 21.07.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť, Sumu nie je možné presne stanoviť
87/2009/2009 WTW meracia a analytická technika s.r.o., Banská Bystrica kalibrácia prístrojov 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 26.02.2009 sumu nie je moźné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>