Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
6/2010/KLU ZA/2010 Alena Hricová, Ivachnová, Ivachnová 181 Upratovanie kancelárií, spoločných priestorov a toaliet v budove OLU v Ružomberku. 75 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.12.2010
7/2006/KLU ZA/2006 Margita Ujlakyová, Dolný Kubín, Na Sihoti 2069/22-6 Upratanie kancelárií v budove OLU DK 30 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.08.2006
7/2007/KLU ZA/2007 Margita Ujlakyová, Dolný Kubín, Na Sihoti 2069/22-6 Vyčistenie spoločných priestorov v budove OLU DK. 30 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 28.02.2007
7/2008/KLU ZA/2007 Danka Straková, Horný Vadičov, Dolný Vadičov 154 Upratovanie kancelárií, spoločných príslušných priestorov a toaliet v budove OLU v Kysuckom Novom Meste. 20 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.12.2008
7/2009/KLU ZA/2009 Śtefan Ďurčan , Čadca, Podzávos 2079 Kuričské práce a drobná údržba v budove OLU CA 142 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.05.2009
7/2010/KLU ZA/2010 Alena Mitterová, Čadca, Čadečka 576 Upratovanie kancelárií,spoločných priestorov a toaliet v budove OLU CA. 64 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.12.2010
8/2006/KLU ZA/2006 Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 Upratovanie kancelárií v budove OLU Martin. 66 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.08.2006
8/2007/KLU ZA/2007 Valéria Urbanová , Martin, Jilemnického 3999 /31 Vyčistenie spoločných priestorov v budove OLU v Martine. 66 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 28.02.2007
8/2008/KLU ZA/2008 Peter Šuták, Čadca, Horelica476 Kuričské práce a drobná údržba v budove OLU CA. 133 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.04.2008
8/2009/KLU ZA/2009 Śtefan Ďurčan , Čadca, Podzávos 2079 Drobná údržba v budove OLU CA. 17 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.09.2009
8/2010/KLU ZA/2010 Danka Straková, Horný Vadičov, Dolný Vadičov 154 Upratovanie kancelárií, spoločných príslušných priestorov a toaliet v budove OLU v Kysuckom Novom Meste. 21 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.12.2010
9/2006/KLU ZA/2006 Jana Husarčíková, Liptovská Lúžna, Liptovská Lúžna 430 Upratanie kancelárií pre OLU v Ružomberku. 70 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.08.2006
9/2007/KLU ZA/2007 Jana Husarčíková, Liptovská Lúžna, Liptovská Lúžna 430 Vyčistenie spoločných priestorov pre OLU v Ružomberku. 70 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 28.02.2007
9/2008/KLU ZA/2008 Zuzana Polóniová, Žilina, Andreja Žarnova 2990/5 Evidencia prírastkov HMI a DHM. vyradenie, vyhotovenie protokolu,prevody medzi KLÚ a OLÚ. 398 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 30.04.2008
9/2009/KLU ZA/2009 Śtefan Ďurčan , Čadca, Podzávos 2079 Kuričské práce a drobná údržba v budove OLU CA. 142 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.12.2009
9/2010/KLU ZA/2010 Margita Ujlakyová, Dolný Kubín, Na Sihoti 2069/22-6 Upratovanie kancelárií, spoločných priestorov a toaliet v budove OLU DK. 43 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.12.2010
11/2004/KPUBA/2004 ACCOR Services Slovakia s.r.o. , Bratislava, Košická 56, P.O.Box 21 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov odberateľa 24 240 12 120 Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava, Krížna 52 15.07.2004 14.07.2007
29/2006/KPUBA/2006 Samtex, s.r.o., Bratislava, Námestie Hraničiarov 4b Úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávke pramenitej stolovej vody balenej v 18,9 l fľašiach s etiketou SAMTEX s.r.o. 1 013 0 Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava, Krížna 52 29.06.2006 30.05.2009
31/2006/KPUBA/2006 UniBanka, a.s., Bratislava, Šancová 1/A Prenájom jedného parkovacieho miesta za účelom parkovania osobného motorového vozidla nájomcu na pozemku prenajímateľa špecifikovanom v ods. 2.1. tohto článku a umožnenie vstupu nájomcu na tento pozemok 474 0 Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava, Krížna 52 16.01.2006 28.02.2009
RvIN /2004 INSERVIS spol s.r.o., Bratislava, Trenčianska 53 Spracovanie registra obnovebnej evidencie pozemkov v zastavanom území obce Tulčík 47 347 0 Krajský pozemkový úrad v Prešove, Prešov, Nám. mieru č.2 31.12.2009