Zmluva č. 11/2004/KPUBA/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/2004/KPUBA/2004
Dodávateľ:ACCOR Services Slovakia s.r.o. , Bratislava, Košická 56, P.O.Box 21
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov odberateľa
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 240,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 240,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:12 120,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava, Krížna 52

Prílohy