Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
114/26/340/2009/LMU/2009 ONTKOVIČ Ladislav , Snina, Daľkovská 2545 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.09.2009
114/6/08/LMU a/2008 Jozef Burik, Snina, Jesenského 1752/116 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.09.2008
115/27/340/2009/LMU/2009 D & K drevo a kov , Snina, Jesenského 2199 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.09.2009
115/7/08/LMU a/2008 Rastislav Ocetník, Kalná Roztoka, 94 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 20.12.2008
116/2008/2008 TPD - tovar pre dománosť, Bratislava, Farského 26 chladničky, mrazničky 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 22.02.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
116/28/340/2009/LMU/2009 Drevpol, Kolonica Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.09.2009
116/8/08/LMU a/2008 Peter Holodňak, Snina, Jána Bottu 148/8 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 15.12.2008
117/29/340/2009/LMU/2009 STAVOMONT SP Snina, spol. s.r.o., Snina, Stakčínska 758/8 Dodávka drevnej hmoty . 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.09.2009
117/9/08/LMU a/2008 Marián Vajda, Kalná Roztoka 106 , Kalná Roztoka 106 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 15.12.2008
118/10/08/LMU a/2008 Ján Koribanič, Stakčín, Partizánska 212 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.12.2008
118/2008/2008 Ing Pavol Regína, Bratislava zhotovenie pečiatok v priebehu roka 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 25.02.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
118/30/340/2009/LMU/2009 Obec Ulič, Obecný úrad Ulič Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 29.07.2009
119/11/08/LMU a/2008 Jozef Drevický, Belá Nad Cirochou, Osloboditeľov 672/3 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.12.2008
119/31/340/2009/LMU/2009 DREKOS Ing. Jozef Andraško, Lukačovce , Lukačovce 14 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.09.2009
11/09/Z/2009 AGRO MARKET s.r.o., Želiezovce Materiál na poľ. techniku 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 30.03.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
11/2008VR/2008 AGROPODNIK Nitra a.s., Nové Sady Priemyselné hnojivá 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 11.02.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
11/2009/2009 GREX SK s.r.o., Bratislava, Gogoľová 18 opravy PC,komponenty 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 14.01.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
11/2009/ObPU LE/2009 Rastislav Korpádi, Levice, Dopravná 2440/14 Vykonávanie údržbárských prác drobné opravy a údržba. 0 0 Krajský pozemkový úrad, Nitra, Štefánikova trieda 69 31.12.2010
11/6/2006/LMU a/2006 Juraj Charitun, Poša, Poša 96 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 20.12.2006
11/6/340/2007/LMU/2007 D & K drevo a kov , Snina, Jesenského 2199 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2007