Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
60/17/340/2008/LMU/2008 D & K drevo a kov , Snina, Jesenského 2199 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2008
74/31/340/2008/LMU/2008 D & K drevo a kov , Snina, Jesenského 2199 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2008
94/5/340/2009/LMU/2009 D & K drevo a kov , Snina, Jesenského 2199 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2009
33/2008/2008 DAD-TEL spol s.r.o., Bratislava, Pavlovova 10 Servis elektrickej požiarnej signalizácie Lites v objekte Hanulova 9/A. 1 039 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 04.02.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
76/2009/2009 DAD-TEL spol s.r.o., Bratislava, Pavlovova 10 servis elektric. Signalizácie 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 23.02.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
22/2008VR/2008 Daniel HAYDEN - Rámová píla, Preseľany Zhotovenie oporných kolov 438 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 06.05.2008 dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
2/2009/KLU ZA/2008 Danka Straková, Horný Vadičov, Dolný Vadičov 154 Upratovanie kancelárií, spoločných príslušných priestorov a toaliet v budove OLU v Kysuckom Novom Meste. 21 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.12.2009
4/2010/KLU ZA/2009 Danka Straková, Horný Vadičov, Dolný Vadičov 154 Upatovanie kancelárií , spoločných príslušných priestorov a toaliet v budove OLU v Kysuckom Novom Meste. 21 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.03.2010
7/2008/KLU ZA/2007 Danka Straková, Horný Vadičov, Dolný Vadičov 154 Upratovanie kancelárií, spoločných príslušných priestorov a toaliet v budove OLU v Kysuckom Novom Meste. 20 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.12.2008
8/2010/KLU ZA/2010 Danka Straková, Horný Vadičov, Dolný Vadičov 154 Upratovanie kancelárií, spoločných príslušných priestorov a toaliet v budove OLU v Kysuckom Novom Meste. 21 0 Krajský lesný úrad v Źiline, Źilina, Andreja Kmeťa 17 31.12.2010
109/112/2006/UKSUP/BA/2006 Danubiaservice, a.s., Bratislava, Rožňavská 30 nákup aut 68 921 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 18.09.2006
444/2007/UKSUP/BA/2007 Danubiaservice, a.s., Bratislava, Rožňavská 30 kúpa osobných automobilov 35 850 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
99/2009/2009 Danubiaservice, a.s., Bratislava, Rožňavská 30 umývanie služob. vozidiel 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 19.03.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009-2010
5/29/2006/UKSUP/BA/2006 Danubius Fruct s.r.o., Dunajská Lužná, Lipnická 3035/162 gumičky na vyväzovanie letorastov v ovocnom sade 332 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 14.08.2006
50/350/2008/2008 Dast security, s.r.o., Bratislava, Andrusovova 9 Poskytovanie strážnej služby v budove Apollo Busines Center (ABC) 1. a 2. poschodie Prievozská č. 2/B Bratislava a v objekte MVRR SR, Lamačská cesta 8 v Bratislave 0 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 01.01.2008 31.12.2010
ROEP-30/96/1996 Datageo, Spišská Nová Ves Zmluva o dielo Ondrašovce 21 873 0 Pozemkový úrad v Prešove, Prešov 16.07.1996 30.06.1997
106/2007/2007 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/C Dodávka výpočtovej techniky 39 078 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 20.12.2007 31.12.2007
16/2008/MVRR/2008 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/C Dodávka výpočtovej techniky pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja 78 779 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 14.04.2008 22.04.2008
5/2009/MVRR/2009 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/C Výpočtová technika pre zamestnancov SO/RO 71 364 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 17.02.2009 26.02.2009
4929/2008-050/2008 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/C Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky - Systém rozvodu a naájania serverovne (MER), dodávka a montáž podpodlahových žľabov, dodávka, montáž a oživenie silového rozvádzača, prepojenie rozvádzača MER a hlavného rozvádzača - podľa technickej špecifikác 65 786 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.02.2009