Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
283/2009/IVVL KE/2009 COPYCENTER spol. s r.o., Košice , Hlavná 21 Objednávateľ objednáva u zhotoviteľa vyhotovenie tlače pre projekt 1 269 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 31.12.2010
02/MSA/2008/2008 COSTAR Slovensko, s.r.o., Banská Štiavnica, Pátrovská 4/22 Rekonštrukcia strešného plášťa východného krídla 16 748 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 02.06.2008
02/MSA/2010/2010 COSTAR Slovensko, s.r.o., Banská Štiavnica, Pátrovská 4/22 Rekonštrukcia dvoch komínov – havarijný stav 3 975 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 31.05.2010
03/MSA/2009/2009 COSTAR Slovensko, s.r.o., Banská Štiavnica, Pátrovská 4/22 Výmena strešnej krytiny oboch vrchných častí severného krídla strechy Kaštieľa vo Sv. Antone a realizácia ochranného náteru celej strechy severného krídla kaštieľa 104 212 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 19.06.2009
03/MúA/2007/2007 COSTAR Slovensko, s.r.o., Banská Štiavnica, Pátrovská 4/22 Výmena poškodených drevených šindľov západného krídla strechy kaštieľa vo sv. Antone a náter strechy západného krídla kaštieľa 17 380 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 29.06.2007
06/MSA/2009/2009 COSTAR Slovensko, s.r.o., Banská Štiavnica, Pátrovská 4/22 Výmena strešnej krytiny dolnej južnej časti severného krídla strechy Kaštieľa vo sv. Antone a realizácia ochranného náteru na vymenenej časti 39 825 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 06.11.2009
15/08/Z/2008 Csicsman Franišek MAN stav., Želiezovce Očist.streš.krytiny,brúsenie,tmelenie,náter... 5 590 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 10.09.2008 dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
ZoD č. 05/2008/2008 Csicsman František MAN. Stav., Želiezovce Rekonšetukcia objektov UKSUP Želiezovce 2 849 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 07.11.2008
3/1999/1999 CYB spol. s.r.o., Spišská Nová Ves Zmluva o dielo Olšavica 6 502 0 Okresný úrad v Levoči, Levoča 29.03.1999 30.11.2000
4/1999/1999 CYB spol. s.r.o., Spišská Nová Ves Zmluva o dielo Závada 2 949 0 Okresný úrad v Levoči, Levoča 29.03.1999 30.11.1999
85/2009/2009 Čechvalab spol s.r.o., Bratislava, Agátova 22 dodávka filtrač.papiera 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 26.02.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
685/2007-610/2007 Česká zemědělská univerzita Praha, Praha, Kamýcká 129 Vypracovanie dokumentácie (oznámenie o strategickom dokumente, vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a vyhodnotenie zaslaných pripomienok k správe) vyžadovanej v procese strategického environmentálneho hodnotenia návrhu Operačného progra 20 288 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.01.2007 29.02.2008
17/2009 VUEPP/2009 Čmilko s.r.o., Prašice, Slnečná 400/77 ,,Prieskum a analýza záujmu poľnohospodárskych subjektov o realizáciu priameho predaja poľnohospodárskych produktov na farme" 70 805 0 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 28.04.2009 29.06.2009
115/27/340/2009/LMU/2009 D & K drevo a kov , Snina, Jesenského 2199 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.09.2009
11/6/340/2007/LMU/2007 D & K drevo a kov , Snina, Jesenského 2199 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2007
122/34/340/2009/LMU/2009 D & K drevo a kov , Snina, Jesenského 2199 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2009
140/4/340/2010/LMU/2010 D & K drevo a kov , Snina, Jesenského 2199 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2010
154/20/231/2010/LMU/2010 D & K drevo a kov , Snina, Jesenského 2199 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2010
26/21/340/2007/LMU/2007 D & K drevo a kov , Snina, Jesenského 2199 Dodávka drevnej hmoty . 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2007
49/6/340/2008/LMU/2008 D & K drevo a kov , Snina, Jesenského 2199 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.03.2008