Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
100/11/340/2009/LMU/2009 CIMBÁK Jozef , Snina, 1 mája 2055 Dodávka drevnej hmoty . 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2009
113/25/340/2009/LMU/2009 CIMBÁK Jozef , Snina, 1 mája 2055 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.09.2009
125/38/340/2009/LMU/2009 CIMBÁK Jozef , Snina, 1 mája 2055 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2009
139/3/340/2010/LMU/2010 CIMBÁK Jozef , Snina, 1 mája 2055 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2010
152/18/231/2010/LMU/2010 CIMBÁK Jozef , Snina, 1 mája 2055 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2010
23/18/340/2007/LMU/2007 CIMBÁK Jozef , Snina, 1 mája 2055 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2007
44/2/340/2008/LMU/2008 CIMBÁK Jozef , Snina, 1 mája 2055 Dodávka drevnej hmoty . 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.03.2008
56/13/340/2008/LMU/2008 CIMBÁK Jozef , Snina, 1 mája 2055 Dodanie drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2008
70/27/340/2008/LMU/2008 CIMBÁK Jozef , Snina, 1 mája 2055 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2008
8/3/340/2007/LMU/2007 CIMBÁK Jozef , Snina, 1 mája 2055 Dodávka drevnej hmioty 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2007
26/406/2006/UKSUP/BA/2006 CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová letenka 487 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 11.07.2006 10.07.2006
30/411/2006/UKSUP/BA/2006 CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová letenky 710 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 12.07.2006 15.07.2006
262/2010-240-Z/2010 CmS Group spol. s.r.o., Bratislava, Krížna 4 / Cesta na Klanec 27 Výkon servisu, opráv, údržby a zmien na kopírovacích zariadeniach podľa požiadaviek objednávateľa 0 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.11.2010 30.04.2010
1/100/2010/LMU/2010 CO.BE.R.,spol.s r.o., Sobrance, Michalovská 1 Predaj tovaru. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 04.01.2010 31.12.2010
4/2008/B/2008 COMPEL s.r.o., Trnava Náhradné diely na opravu poľnohospárskych strojov. 213 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 28.02.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
6532/2005-240/1/2006 CONNEXION, s.r.o., Bratislava, Dobrovského 3 Zabezpečenie 10 podujatí (školení) pre MP SR a PPA pre SOP P-RV SR 2004-2006 103 772 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.01.2006 30.06.2008
4726/2006-620/2006 CONNEXION, s.r.o., Bratislava, Dobrovského 3 Zabezpečenie Školenia riadiaceho orgánu a Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre 79 účastníkov v termíne 21.-22.9.2006 v hoteli Slovakia Trenčianske Teplice 9 293 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.08.2006 22.11.2006
115/760/2006/2006 Consulting Associates,s.r.o., Bratislava, Záhradnícka 70 Hodnotenia Operačného programu Bratislavský kraj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na roky 2007-2013 v rámci projektu č. 12100120004 14 937 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 04.05.2006 31.12.2006
Z12100120012/2007-1/2007 Consulting Associates,s.r.o., Bratislava, Záhradnícka 70 Hodnotenia doterajšej realizácie pomoci pre verejný a súkromný sektor v rámci jednotného programového dokumentu NUTS II región Bratislava 33 576 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 12.10.2007 31.12.2007
12100120012/2008-1/2008 Consulting Associates,s.r.o., Bratislava, Záhradnícka 70 Hodnotenie jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava cieľ 2 za programové obdobie 2004-2006 v rámci projektu č 1200120012 72 089 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 29.07.2008 30.09.2008