Zmluva č. 306/1996 KKK/1997

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:306/1996 KKK/1997
Dodávateľ:Agrocons Banská Bystrica spol. s r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy: Vypracovanie ROEP pre k.ú. Tušice v okrese Michalovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 225,92
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 225,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy