Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1099/2010 Advokátska kancelária HPP s.r.o. , Bratislava, Borekova 4 Zmluva o poskytnutí právnych služieb 2 450 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.10.2010 30.09.2011 MESAČNÁ ODMENA BEZ DPH
1409/2010 Aglo Services, s.r.o., Bratislava, Šustekova 51 Užívatelská podpora a prevádzka testovacieho prostredia 5 800 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2011 31.05.2011
1317/2010 CBA Slovakia s.r.o., Lučenec, Dukelských hrdinov 2 Kúpna zmluva 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.07.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ
501/2010 Doc. Ing. Igor Bodík, PhD. Zmluva o poskytovaní služieb hodnotiteľa - „Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia“ pod kódom 2009-02 zo dňa 26. októbra 2009 35 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 26.07.2010 Za odmenu
1377/2010 Doc.JUDr.Jozef Čentéš, PhD. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1325/2010 DOXX - stravné lístky, Žilina, Murgašova 3 Predmetom rámcovej dohody je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov formou stravovacích lístkov 21 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 16.12.2010 16.12.2013
1362/2010 Emel Bratislava, s.r.o., Bratislava, Švabinského 21 Zmluva o dielo 10 924 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 03.12.2010 31.12.2010
1310/2010 Euromobilex, spol.s.r.o., Bratislava, Račianska 111/A Kúpna zmluva 900 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ
1311/2010 Euromobilex, spol.s.r.o., Bratislava, Račianska 111/A Kúpna zmluva 450 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ
1369/2010 FANIT s.r.o., Bratislava, Kôstková 345/55 Zmluva o dielo 11 905 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 07.12.2010 07.12.2012 DÁTUM PLATNOSTI -24 MESIACOV
1394/2010 FANIT s.r.o., Bratislava, Kôstková 345/55 Zmluva o dielo 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 27.12.2010 31.12.2010
1395/2010 FANIT s.r.o., Bratislava, Kôstková 345/55 Zmluva o dielo 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.12.2010 31.01.2011
1319/2010 Generali Slovensko poisťovň, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Poistná zmluva 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.10.2010 DÁTUM PLATNOSTI - DOBA NEURČITÁ
1316/2010 Generali Slovensko poisťovň, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Poistná zmluva o havarijnom poistení flotily vozidiel 16 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.08.2010 DÁTUM PLATNOSTI - DOBA NEURČITÁ, SUMA ZA POISTNÉ VOZIDLO
1402/2010 Ginall a Robinson tax partner, k.s. , Trnava, Františkánska 7 Zmluva o daňovom poradenstve 2 124 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 31.12.2010 31.12.2011 ODMENA
1403/2010 Ginall a Robinson tax partner, k.s. , Trnava, Františkánska 7 Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti ekonomiky 2 200 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 31.12.2010 31.12.2011 ODMENA
1072/2010 Globe produkction, s.r.o., Bratislava, Koreničova 12 Dohoda o ukončení rámcovej dohody na zabezpečenie konferencií, seminárov a osláv pre potreby ÚV SR 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 12.08.2010 KONIEC ZMLUVY NEUVEDENÝ
1277/2010 Gratex International, a.s. , Bratislava, Galvaniho Business Center IV., Galvaniho 17/C dodávka výpočtovej techniky pre Kancelárie Centra právnej pomoci 5 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 17.12.2010
1363/2010 Ing. Andrea Zlochová, Bratislava, Bulíková 13 Zmluva o vykonaní auditu - Vykonanie externého auditu oprávnenosti a použitia výdavkov rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR – Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog / Národné monitorovacie centrum pre drogy, vedený po 4 200 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.12.2010 28.02.2011
1256/2010 Ing. Karol Janeček Žiadost o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania "Posilnenie inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu" pod kódom 2010-04 28 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.11.2010 ODMENA
1 2 3 4 >>