Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1093/2010 SKRIVÁNEK SLOVENSKO, s.r.o. , Žilina, Mariánske námestie č. 29/6 Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 20.10.2010 20.10.2012 SUMA UVEDENÁ V CENNÍKU
1096/2010 Ing. Marián Matusák, Košice Zmluva o poskytovaní služieb hodnotiteľa - Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch“ pod kódom 2010-03 zo dňa 12. apríla 2010 – oblasť cestovného ruchu 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
1072/2010 Globe produkction, s.r.o., Bratislava, Koreničova 12 Dohoda o ukončení rámcovej dohody na zabezpečenie konferencií, seminárov a osláv pre potreby ÚV SR 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 12.08.2010 KONIEC ZMLUVY NEUVEDENÝ
1098/2010 Jana Luptáková, Detva Zmluva o poskytovaní služieb hodnotiteľa - na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch“ pod kódom 2010-03 zo dňa 12. apríla 2010 – oblasť cesto 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
1142/2010 Ing. Lucia Surmová, Trnava Poskytovanie služieb počas dní školských prázdnin 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
1317/2010 CBA Slovakia s.r.o., Lučenec, Dukelských hrdinov 2 Kúpna zmluva 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.07.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ
1318/2010 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Zmluva o prevode správy majektu štátu 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 25.08.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ
1319/2010 Generali Slovensko poisťovň, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Poistná zmluva 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.10.2010 DÁTUM PLATNOSTI - DOBA NEURČITÁ
1320/2010 RUSEKO, m.p. , Bratislava, Vývojová 8 Zmluva o dohľade nad objektom 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.08.2010 01.10.2010
1289/2010 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 Zmluva č. 046/2010/SZ o prevode správy hnuteľného majetku štátu 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.10.2010 BEZODPLATNÝ PREVOD
1321/2010 Tatray M+M, s.r.o, Štrba, Tatranská Štrba 1132 Zmluva o spolupráci pri vytvorení a prevádzkovaní detského ihriska 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.02.2010 DÁTUM PLATNOSTI- DOBA NEURČITÁ, SUMA NEUVEDENÁ
1322/2010 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.10.2010 31.12.2011
1323/2010 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.10.2010 31.12.2011
1372/2010 Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku , Bratislava , Hviezdoslavovo námestie č.14 „Národný konvent o Európskej únii 2011“. Zabezpečenie požiadaviek projektu Národný konvent o Európskej únii ako špecifického diskusného fóra, ktoré bude slúžiť ako pôda, na ktorej majú zástupcovia štátnej správy, samosprávy, odborných združení, akademick 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
1278/2010 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 bezplatný prevod výpočtovej techniky 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.12.2010
1394/2010 FANIT s.r.o., Bratislava, Kôstková 345/55 Zmluva o dielo 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 27.12.2010 31.12.2010
1395/2010 FANIT s.r.o., Bratislava, Kôstková 345/55 Zmluva o dielo 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.12.2010 31.01.2011
1399/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava, Pribinova 2 Zmluva o ubytovaní 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.12.2010 31.12.2011
1400/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava, Pribinova 2 Zmluva o ubytovaní 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.12.2010 31.12.2011
1407/2010 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 Zmluva č. 070/2010/SZ o prevode správy hnuteľného majetku 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.10.2010 29.10.2010
1 2 3 4 >>